Caner & Yener Hukuk Bürosu

Caner Hukuk Bürosu, Avukat Erdem Caner’ in önderliğinde İstanbul’da 2006 yılında kurulmuş, daha sonra Avukat A. Işıl Yener’in ortak olarak katılımı ile Caner & Yener Hukuk Bürosu adını almıştır.

Caner & Yener Hukuk Bürosu’ nun ana ofisi İstanbul’da olmakla birlikte, Ankara, Bursa, İzmit ve İzmir’de ortak çalıştığı bürolar, serbest avukatlar ve marka-patent vekilleri bulunmaktadır.

Caner & Yener Hukuk Bürosu, gerek Türkiye’nin içerisinde bulunduğu şartlar gerekse globalleşen dünya standartlarını gözeterek, müvekkillerinin ihtiyaçları doğrultusunda, hızlı, kaliteli, sonuç odaklı ve ihtilafların en kısa sürede çözümüne yönelik çalışmayı birincil prensip olarak kabul etmiş ve kısa sürede büyüyerek avukatlar, stajyer avukatlar ve takip elemanlarından oluşan zengin bir kadroya ulaşmıştır. Bunun yanı sıra Caner & Yener Hukuk Bürosu, müvekkillerine her türlü hukuki sorunlarının çözümünde en doğru ve en tatmin edici hizmeti verebilmek amacı ile alanında uzman Gümrük Müşavirleri, Sosyal Güvenlik Uzmanları, Mali Müşavirler ve Vergi Uzmanları ile çalışmaktadır.

Caner & Yener Hukuk Bürosu, müvekkillerine hızlı ve kaliteli hukuki hizmet sunabilmek amacı ile çeşitli hukuki alanlarda branşlaşma ve uzmanlaşma yoluna gitmiştir. Caner & Yener Hukuk Bürosu, ağırlıklı olarak yerli ve yabancı şirketlere Ticaret Hukuku, İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Vergi ve Gümrük Hukuku’ ndan kaynaklanan ihtilafların çözümü ile her nevi sözleşmelerinin hazırlanması ve önleyici hukuki hizmet vermek amacı ile gerek şirket dışından gerekse bizzat şirket merkezlerine gidilerek yerinde, danışmanlık hizmeti vermektedir. Caner & Yener Hukuk Bürosu kurulduğu günden bu yana, yerli ve yabancı birçok hukuk bürosuyla irtibat halinde olup, yerli ve yabancı şirketlere, finans kurumlarına, resmi kurumlara, bankalara, yerli ve yabancı gerçek kişilere kaliteli hukuki hizmet sunma gayreti içerisindedir.