Ortak Avukatlarımız

Av. Asiye Işıl Yener

isilyener@caneryenerhukuk.com

Asiye Işıl Yener, 1982 yılında Hatay’ da doğmuş, 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ nden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ nde Avrupa Birliği Anabilim Dalı’ nda yüksek lisans çalışmalarına başlamış olup, halen akademik kariyerine devam etmektedir. Stajını, ağırlıklı olarak icra ve iflas hukuku ile deniz ticaret hukuku üzerine çalışan bir hukuk bürosunda tamamlamasının ardından uluslararası müvekkiller ile çalışan muhtelif hukuk bürolarında avukat ve danışman olarak hizmet vermiş, daha sonra Erdem Caner tarafından kurulmuş olan Caner Hukuk Bürosu’na katılmıştır. Bu katılım ile ofisimiz Caner&Yener Hukuk Bürosu adını almıştır.

İstanbul Barosu’ nun Sağlık Hukuku Merkezi ile İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu’ na üye olup, bu merkez ve komisyonlarında çalışmalarına devam eden Av. Asiye Işıl Yener, ağırlıklı olarak Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Bankacılık Hukuku, Gümrük Hukuku ve Marka Hukukundan doğan uyuşmazlıklarla ilgili çalışmaktadır. Bunun yanı sıra Vergi Hukuku ile Gümrük Hukuku konularında ise; mesleki tecrübeye sahip uzmanlar ile koordineli çalışmalar yürüterek tüm hukuki ihtilafların çözümü yönünden de danışmanlık hizmeti vermektedir.

Av. Asiye Işıl Yener İstanbul Kafkas Abhaz Kültür Derneği’nin üyesidir. Türkçe ve İngilizce bilmektedir.

Av. Erdem Caner

erdemcaner@caneryenerhukuk.com

Erdem Caner, 1982 yılında Bursa’da doğmuş, 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Stajını, ülke genelindeki büyük şirketlere ve ayrıca çok uluslu yabancı şirketlere hukuki hizmet veren bir hukuk bürosunda tamamlamasının ardından çok uluslu müvekkiller ile çalışan muhtelif hukuk bürolarında avukat ve danışman olarak hizmet vermiştir. Askerlik görevini 2006 yılında tamamlamasının akabinde Caner Hukuk Bürosu’nu kurmuştur.

İstanbul Barosu’ nun Sağlık Hukuku Merkezi ile İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu’ na üye olup, bu merkez ve komisyonlarında çalışmalarına devam eden Av. Erdem Caner, ağırlıklı olarak, Ticaret Hukuku, Aile Hukuku, Bankacılık Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ile İş Hukuku üzerine çalışmaktadır. Aynı zamanda Av. Erdem Caner; İdare Hukuku ve Gümrük Hukuku konularında mesleki tecrübeye sahip uzmanlar ile koordineli çalışmalar yürüterek tüm hukuki ihtilafların çözümü yönünden de danışmanlık hizmeti vermektedir. Türkçe ve İngilizce bilmektedir.